Hướng dẫn chơi Ba Tây trên nhà cái CASINO online

Hướng dẫn chơi Ba Tây trên nhà cái CASINO online

Các lá bài Tây J, Q, K (lá có hình), và con 10 được tính là 0 điểm. Lá A tính là 1 điểm.

Nếu tổng 3 lá bài là 10 là 0 điểm. Nếu có 2 lá Tây và 1 lá 10 cũng tính là 0 điểm. Nếu có 1 lá Tây và tổng 2 lá còn lại là 10 thì tính 0 điểm.

Nếu có cả 3 lá đều là lá hình thì gọi là BA TÂY. Nếu 2 trong 3 lá có cùng số (ví dụ 5 bích, 5 rô, J chuồn) thì gọi là ĐÔI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *