LMHT: Sức Mạnh Lớn Nhưng Độ Phổ Biến Quá Thấp

LMHT: Sức Mạnh Lớn Nhưng Độ Phổ Biến Quá Thấp

Điều này có nghĩa là vị trí Đi rừng không đủ hấp dẫn để giữ chân người chơi, bất kể nó mạnh như thế nào. Chúng tôi đã có một vài update nhỏ như thêm công cụ farm rừng cho một vài vị tướng, đưa thời gian hiển thị bãi quái vào bản đồ nhỏ… Mặc dù vậy, chúng chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *